Mobile menu

Yerli Malı Belgesi

13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan“Yerli Malı Tebliği”ne uygun olarak Odamızca yapılacak belgelendirme ilişkin uygulama esasları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış olup Yerli Katkı Oranı’nın hesaplanmasında hangi belgelerin dikkate alınacağı ve değişen Yönetmeliğe göre yapılacak hesaplamaya istinaden belgenin nasıl düzenleneceği bu uygulama esaslarında belirtilmiştir.

 

Yerli Malı Belgesi için İstenen Belgeler

1.Dilekçe için tıklayınız 

2.Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek)

3.Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli için tıklayınız

4.Taahhütname için tıklayınız

5.İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır)

 aslı veya noter onaylı sureti

6.Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi

7.Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti

8.Üretimde kullanılan hammaddelerin menşeleriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi ve fatura fotokopisi

9.Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.

10.Müracaata gelirken TOBB Banka Hesabına her bir müracaat için 900 TL Onay  Ücreti yatırılarak dekontu getirilecektir. Banka Hesap bilgileri için tıklayınız.

11. Herbir ürün için 1250 TL, ücret alınmaktadır. 

12. Hesap Bilgileri

TC ZİRAAT BANKASI İBAN NO: TR61 0001 0001 7135 2792 2150 01

 

 

 

 

Ek: Yerli Malı Belgesi Düzenleme Esasları için tıklayınız 

       

Web Tasarım DAIO