Mobile menu

İş Makinelerinin Tescili

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca İş makineleri: ''Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan, iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş, karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

Söz konusu araçların tescil işlemleri Ticaret Odaları tarafından yapılmaktadır. Anılan mevzuat kapsamında iş makinası sahipleri iş makinalarının satın alınmasına ilişkin fatura tarihinden itibaren üç ay; devir sureti ile el değiştirmiş ise Noter Satış ından itibaren en geç bir ay içinde firmanın bulunduğu yer ticaret Odası'na tescil ettirmekle yükümlüdür. Tescil işlemleri TOBB Tarafından Hazırlanan ''İş Makinelerinin Tescili İle İlgili Esaslar'' a uygun olarak gerçekleştirilmektedir.  

Müracaat sırasında aşağıdaki belgelerle odamıza tescil için talepte bulunan iş makineleri sahiplerinin belgeleri aynı gün verilmektedir.

İş Makinesi Tescili Sırasında İstenen Belgeler:

  • Dilekçe,
  • Sahiplik Belgesi (iş makinesinin Fatura veya noter satış senedi),
  • Araçla ilgili, bilgi veren broşür, prospektüs gibi dökümanlar
  • Sahiplik Belgesi eğer noter satış senedi ile sağlanmışsa ve İş makinesinin tescili Ilgın Ticaret Odası dışında başka bir oda tarafından yapılmışsa, bu oda tarafından iş makinesinin yeni sahibine verilen, ihtiyari tedbir, haciz olup olmadığına dair belge, eski tescil belgesi.

Firma yukarıdaki belgeler ile odaya müracaat ettikten sonra talebi incelenir.

 

Ayrıca plaka için iş makinesi sahibi, tarafımızdan düzenlenen bir belge ile, Şoförler cemiyetine müracaat ettiği an yeni plakasını da almaktadır.

       

Web Tasarım DAIO