Mobile menu

Fire,Zayiat,Randıman Tespit Çalışması

Tobb Oda Muamelat Yönetmeliği uyarınca, ilgililerin (firma, kurum) talep ettikleri maddelerin fire, zayiat ve randıman oranlarını tespit ederler.

Firmaların bu taleplerini odamızca yerine getirilebilmesi için; dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Daha önce tespiti yapılmış fire, zayiat ve randıman oranları, yazılı taleplerine müteakip, hemen yerine getirilir.

Fire; zayiat ve randıman oranları bulunmayan veya ilk defa yapılacak ürünler için ise, firmalar yine dilekçe ile müracaatlarını yaparlar.

Genel sekreterlikçe, tayin edilen bilirkişi nezdinde, ürünün bulunduğu yerde çalışma yapılır. Sonuç, rapor haline getirilerek, talep sahibine verilir.

       

Web Tasarım DAIO