Mobile menu

Çıraklık Sözleşmesi Onayı

Çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenleyen 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca, odalara üye iş yerlerini ve bu iş yerlerinde çalışan çırakların Çıraklık Eğitim Merkezlerine devam etmeleri gerekmektedir.

Çıraklık sözleşmeleri, Çıraklık eğitim merkezlerinden temin edilir. İlgili tarafından her çırak için 4 adet sözleşme doldurulduktan sonra, odamız tarafından tasdik edilir. Çıraklık eğitim merkezlerine onay yaptırıldıktan sonra, sözleşmenin bir adedi odamıza, çırağın dosyası ile birlikte odamıza geri getirilir.

Kalan üç adet sözleşmenin biri velide, diğeri işverende, üçüncüsü ise, çıraklık eğitim merkezinde kalır.

3308 sayılı sayasa uygun olarak düzenlenen kalfalık ve ustalık belgeleri de odamız tarafından onaylanmaktadır. Kalfalık ve ustalık belgeleri formu Çıraklık Eğitim Merkezi' nden temin edilir. 
 
Çıraklık Eğitim Merkezi Adresi:
Camiatik Mahallesi Özalp Caddesi No: 2 ILGIN/KONYA 

       

Web Tasarım DAIO