Mobile menu

Üye Firmalar Hakkında Bilgi Sağlanması

Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği aleniyet maddesi uyarınca, herkes ticaret sicilindeki yazıları ve tescil muamelelerinin dayandığı dilekçe, beyanname, senet, vesikalar ve ilanların yayınlandığı gazeteler gibi odamızda kayıtlı üyelere ait bilgileri inceleyebileceği gibi ve bunlara ait vesikaları da isteyebilir.


Kişilerin vesika talepleri olduğu taktirde, 492 sayılı harçlar kanununa göre harç mükellefiyetini yerine getirmeleri gerekmektedir. İstenilen belge sayısına göre hesap edilen harç tutarı vergi dairesine yatırılır ve makbuzun aslı Odamız Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne verilir.  

       

Web Tasarım DAIO