Mobile menu

Sanayi Sicil Belgesi Yıllık İşletme Cetvelleri

Konya İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda; Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 5. Maddesindeki ‘’Mücbir sebepleri bildirmek ve bu sebep İktisadi ve Ticaret Vekaletince kabul edilmek şartı ile dört ay içinde senelik işletme

cetvellerini veremeyeceklere mezkur vekâletçe muazzam bir müddet verilebilir” hükmü gereği mücbir sebep bildirerek yıllık işletme cetveli veremeyecek işletmelerin yıllık işletme cetvelleri verilme sürelerinin uzatılması Bakanlığımız yetkisinde olup buna göre Covid-19 salgının mücbir sebep göstererek 2019 yılı Yıllık İşletme Cetvelini veremeyeceklerini bildiren Sanayi işletmelerinin Yıllık İşletme Cetveli verilme süreleri 2020 yılı Ağustos ayı sonuna kadar uzatılmıştır. İşletmelerin cezalı durumuna düşmemeleri için;

  • Mücbir sebep dilekçesi vermeyen İşletmeler, dilekçelerini ve Yıllık İşletme Cetvellerini Ağustos ayı sonuna kadar vermelerini,
  • Mücbir sebep dilekçesi veren İşletmeler, sadece Yıllık İşletme Cetvellerini Ağustos ayı sonuna kadar vermelerini,
  • Yıllık İşletme Cetveli Yarım kalan işletmeler ise Yıllık İşletme Cetvellerini tamamlaması, mücbir sebep dilekçesi vermeyenlerin, mücbir sebep dilekçelerini verdikten sonra gönderme işlemini tamamlaması gerektiği belirtilmektedir.


Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla

ILGIN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI 

DİĞER DUYURULAR

       

Web Tasarım DAIO