Mobile menu

Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması Duyurusu

T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından iletilen yazıda, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca ulusal enerji politikalarımız çerçevesinde  enerji verimliliğinin artırılmasını hedefleyerek bu hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan proje ve çalışmaların kamuoyuna duyurulmasını ve teşvik edilmesini tüm dünyada olduğu gibi

etkin bir politika aracı olarak değerlendirmektedir. Bu düşünceden hareketle endüstriyel işletmelerimizin uyguladığı enerji verimli ve çevreye duyarlı projelerin ve teknolojilerin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması, endüstriyel işletmeler arası bilgi alışverişinin artırılması, enerji verimliliği konusunda yeni ve benzer çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla her yıl Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları (SENVER) düzenlenmektedir.


Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığınca bu yıl yirmidördüncü kez düzenlenecek olan Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları (SENVER-24), Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Proje Yarışması  usul  ve  esasları https://enerji.gov.tr/evced-bilinclendirme-enerji-verimliligi-konulu-yarismalarimiz linkte yer almaktadır.


Odamıza bağlı endüstriyel işletmelerimize duyurulur.

 

 

DİĞER DUYURULAR

       

Web Tasarım DAIO