Mobile menu

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KIYMETLİ MADEN RAFİNERİLERİ HAKKINDA DUYURU (2023/KM-4)

Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde 30.03.2023 tarihinde yayımlanan “Kıymetli Maden Rafinerileri Hakkında Duyuru (2023/KM-2)” başlıklı duyuruda, diğer hususlar ile birlikte 23/3/2023 tarihi mesai bitimi itibarıyla rafineri faaliyet izni almak üzere Bakanlığımıza başvuruda bulunan ve söz konusu duyuruda her bir kıymetli maden türü itibarıyla listelenen Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler dışındaki kişilerce 24/3/2023 tarihinden itibaren rafinaj faaliyetinde

bulunulması mümkün bulunmadığı, listelerde yer alan rafinerilerin faaliyet izin başvurularının değerlendirme süreçlerinin devam ettiği, bahse konu listelerde yer alan rafineriler dışındaki kişilerce yurt içinde rafinaj faaliyetinde bulunulması mümkün bulunmadığı, aksi takdirde, ilgililer hakkında 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında gerekli işlemlerin tesis edileceği ifade edilmiştir. Bahse konu duyuruda ayrıca, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde yalnızca,

  • duyuruda yer alan listelerde belirtilen tüzel kişiler tarafından veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan dışarıda yerleşik rafinerilerce veya Darphane tarafından üretilenler standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ve
  • duyuruda yer alan listelerde belirtilen tüzel kişiler ile Darphane tarafından üretilen basılı kıymetli madenlerin alım satımının yapılmasının mümkün bulunduğu ifade edilmiştir.

Söz konusu listelerde yer alan “Niziplioğlu Metal A.Ş.” unvanlı şirketin Bakanlığımıza altın kıymetli madeni için yapmış olduğu rafineri faaliyet izni başvurusu ilgili mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde reddedilmiş olup bahse konu şirketin 12/12/2023 tarihinden itibaren altın kıymetli madeni ve anılan şirket tarafından üretilmiş olan standart işlenmemiş altın ile basılı altınların alınıp satılabilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın geçici 9 uncu maddesi uyarınca yurt içinde alım satımı yapılamayan standart işlenmemiş kıymetli madenler ile basılı kıymetli madenlerin 31/12/2023 tarihine kadar Darphane, kıymetli madenler aracı kuruluşları, rafineriler ve kuyum işletmeleri tarafından alınabilmesi, 31/12/2023 tarihinden sonra bahse konu kıymetli madenlerin yalnızca Darphane tarafından alınabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DİĞER DUYURULAR

       

Web Tasarım DAIO