Mobile menu

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ' lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda;  Avrupa Birliğinin, “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı(COSME)” kapsamında, “Uluslararası Kümeleme (Clusters Go International)” konulu proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu proje

çağrısının amacı, sektörel ve coğrafi sınırlara bağlı kalmadan kümeler ve iş ağları arasındaki işbirliğinin güçlendirmektir. Bu çağrı kapsamında, uluslararası işbirliği stratejilerinin geliştirilmesi, yeni marketler için ortak hedefler belirlenmesi ve Avrupa dışındaki ülkelerde bulunan KOBİ‘leri de içine alan uluslararası bir iş birliği ağının oluşturulması hedeflenmektedir.
 

Son başvuru tarihi 30 Ekim 2019 olan proje teklif çağırısına, Avrupa Komisyonunun (https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-clusint-2019-3-01-clusters-go-international) sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı(KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

DİĞER DUYURULAR

     

Web Tasarım DAIO